تبلیغات
ریاضی - نمونه سؤالات مبانی علم رایانه رشته ی سوّم ریاضی

نمونه سؤالات مبانی علم رایانه رشته ی سوّم ریاضی

شنبه 16 خرداد 1388 10:35 ق.ظ

نویسنده : محمد رضا کاظمی

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوالات مبانی

علم رایانه

بخش اول : مفاهیم کلی علم رایانه

 

فصل اول : پردازش داده 

 

1.             پردازش را تعریف کرده و یک مدل مراحل پردازش را نام ببرید .

2.             سیر تکاملی پردازش را نام ببرید .

3.             انواع رایانه را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید .

4.             معایب و مزایای رایانه های کیفی چیست .

5.             معایب و مزایای رایانه های جیبی چیست .

 

فصل دوم : سیستم اطلاعاتی

 

1.             سیستم اطلاعاتی چیست .

2.             سیستم اطلاعاتی دارای چه اجزایی می باشد .

3.             رویه و روند چیست .

4.             مستند سازی چیست و بر چند مدل است .

5.             مستند سازی سیستم چیست .

6.             داده چیست .

7.             بیت و بایت را تعریف کنید .

8.             واحد های اندازه گیری داده را بنویسید .

9.             سخت افزار چیست .

10.     نرم افزار چیست .

11.     نرم افزار بر چند نوع است .

 

فصل سوم : ارتباطات و تبادل اطلا عات

 

1.             ضرورت تبادل اطلاعات چیست .

2.             مودم چیست و کار انرا نام ببرید .

3.             انواع کانال های ارتباتی در یک مسیر ارتباتی چیست .

4.             عوامل موثر در انتقال اطلاعات چیست .

5.             انتقال داده به چند صورت امکان پذیر است .

6.             جهت انتقال داده به چند صورت می باشد .

7.             پروتکل چیست .

8.             شبکه های رایانه ای را توضیح دهید .

9.             انواع شبکه از نظر پیکره بندی را فقط نام ببرید .

10.     انواع شبکه های رایانه ای را نام ببرید .

 

فصل چهارم : شبکه ی جهانی اینترنت

 

1.             اینترنت را شرح دهید .

2.             روش های دستیابی به اینترنت را توضیح دهید .

3.             سرویس های اینترنت را نام ببرید .

4.             پست الکترونیکی را شرح دهید .

5.             اجزای یک آدرس الکترونیکی را با ذکر مثال نام ببرید .

6.             انواع محدوده ها را نام ببرید .

7.             تل نت چیست . (با ذکر مثال توضیح دهید)

8.    کار سرویس دهنده یFTP را توضیح بدهید ، و فرق آن را با تل نت بیان کنید .

9.             صفحات وب چیست و وظیفه ی وب را بگوئید .

10.           وب لاگ چیست .

11.           مرور گر وب چیست .

12.           اجزای یک  URLرا نام ببرید .

13.           دو نوع برنامه ی جستوجو گر وب را نام ببرید .

14.           تفاوت اینترانت با اکسترانت چیست .

15.           دیوار آتش چیست و کار سرویس دهنده ی پر اکسی چیست .

 

فصل پنجم : تاثیرات رایانه در زندگی امروز

 

1.             دو نمونه از کاربرد رایانه در صنعت را نام ببرید .

2.             اوتوماسیون چیست .

3.             تهدید های رایانه ای را به اختصار شرح دهید .

4.             تفاوت ویروس و کرم را شرح دهید .

5.             علم ارگنومیکس چیست .

 

بخش دوّم : سخت افزار

 

فصل ششم : واحد سیستم

 

1.             ریزپردازنده را توضیح دهید .

2.             سرعت ریزپردازنده به چه عواملی بستگی دارد و واحد سرعت را بیان کنید .

3.             حافظه های اصلی کامپیوتر رارنام ببرید و به اختصار شرح دهید .

4.             کارت های توسعه به چه منظوری استفاده می شوند .

5.             تفاوت گذرگاه و درگاه را بیان کنید .

 

فصل هفتم : وسایل ورودی و خروجی

 

1.             وسایل ورودی سیستم را نام ببرید .

2.             وسایل خروجی را نام ببرید .

3.             پیکسل چیست .

4.             انواع چاپگر را نام ببرید .

5.             رسّام چیست .

 

فصل هشتم : حافظه های جانبی

 

1.             قطاع و شیار را تعریف کنید .

2.             حا فظه های فلش را توضیح دهید .

 

بخش سوم : نرم افزار

 

فصل نهم : نرم افزارهای سیستم

 

1.             نرم افزارهای سیستم را نام ببرید .

2.             وظایف سیستم عامل چیست .

3.             تفاوت رابط دستوری و رابط گرافیکی را بیان کنید .

4.             انواع مترجم های زبان برنامه نویسی را نام ببرید .

 

فصل دهم : نرم افزارهای کاربردی

1.             برنامه های کاربردی تخصّصی را نام ببرید .

2.             برخی از برنامه های کاربردی عمومی رانام ببرید .

 

فصل یازدهم : فرایند برنامه نویسی

 

1.             فرایند حل مسئله را با ذکر یک مثال توضیح دهید .

2.             الگوریتم را تعریف کنید .

3.             متداول ترین نمادها در رسم نمودار گردشی را نام ببرید .

 

 

فصل دوازدهم : برنامه نویسی به زبان ویزوال بیسیک

 

1.             دستورات کلی زبان برنامه نویسی کدام است .

2.             انواع داده ها را با ذکر مثال نام ببرید .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 خرداد 1388 10:46 ق.ظ